Visjon og verdier

Larvik misjonskirke er en aktiv menighet med et variert tilbud for alle aldersgrupper. Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge, som er et Frikirkesamfunn. 

Fellesskapet vårt spiller på et stort register av frivillige og flittige ressurspersoner. Derfor har vi et stort aktivitetstilbud og mange arrangementer, tilpasset alle aldre.

Hovedsamlingen er søndagens gudstjeneste, som varer fra klokken 11:00 til ca. 12:30. I juli er det ingen gudstjenester, men det anbefales stevnetilbudet i Stavern, særlig Liv og Vekst.

På nettsidene våre finner du informasjon om de forskjellige aktiviteter og tilbud menigheten har. Ta en liten runde og se om du finner noe du har lyst til å se nærmere på. På nettsidene til hvert tilbud finner du også kontaktinfo. Vi hører gjerne fra deg!

 

Hva tror vi på?

Larvik misjonskirke har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen, men er tilsluttet den apostoliske trosbekjennelsen. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

 • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
   
 • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
   
 • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
   
 • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.
   
 • Vi ønsker derfor i liv og lære å hevde de kristnes enhet og virke for våre medmenneskers omvendelse og frelse.

 

Vår visjon og fokusområder

Vår visjon er "Forvandlede liv".   

Larvik misjonskirke bygger på fire hjørnestener: Gud er god, Jesus forsonte alt ved sitt kors, alt er mulig for den som tror og et hvert menneske er betydningsfullt.

Powered by Cornerstone