En sterk julefortelling

Siste nytt/En sterk julefortelling
En sterk julefortelling
Marcus som gjeteren Josefus

Sist søndag, hadde vi den siste Alle Sammen gudstjenesten i 2017. Den var godt besøkt. 

Konfirmantene var med og Soul Children / Teens sang julesanger. Det var mange som tok del i de forskjellige ”stasjonene”,

med nattverd, lystenning og forbønn. Barne- og ungdomspastor Marcus hadde andakten. Den var levende fortalt fra en ”gjeter” på Jesu tid. Talen kommer ut på hjemmesiden snart.

En gudstjeneste vi vil huske lenge. Etterpå solgte konfirmantene kaker og kaffe og mange ble igjen for å hygge seg sammen.    

Kontakt oss

Larvik Misjonskirke 
Oskarsgate 9
3256 Larvik 

90 22 55 64

Org. nr. 971 319 003

 

Misjonskirken Norge

Ansgarskolen.noPowered by Cornerstone